Haber 16

2011’de hangi vergiler zamlanacak?

Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanıyor. İşte o vergiler:

2011’de hangi vergiler zamlanacak?
  • Ekonomi / Son Dakika
  • 30 Aralık 2010
  • 2011’de hangi vergiler zamlanacak? için yorumlar kapalı
  • 133 KEZ OKUNDU

Çeşitli vergi ve harçlarda yeni yılda uygulanacak maktu tutarlar belirlendi. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.


Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.


2011 YILI VERGİLERİ


Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8.800 liradan 9.400 liraya yükseltildi.


Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 9.400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.


Sözkonusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:


-9.400 TL’ye kadar : Yüzde 15


-23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410, fazlası : Yüzde 20


-53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 (ücret gelirlerinde


80.000 TL’nin 23.000 lirası için 4.130 TL) fazlası : Yüzde 27


-53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL,


(ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si


için 19.520 TL) fazlası : Yüzde 35


KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA


Mesken kira gelirlerindeki 2.600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2.800 lira olarak uygulanacak.


İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi.


Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 700 lira, ikinci derece sakatlar için 350 lira, üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.


Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira, diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.


Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 32 bin lira ile 96 bin lira arasında belirlendi.


Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin lira, arızi kazançlarda da 19 bin lira istisna bulunacak.


Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.170 lira olacak.


EMTİA ÖZEL HADLERİ


2011 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi.


Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 100 bin lira, yıllık satış ölçüsü 117 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 80 bin lira, yıllık satış ölçüsü 100 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 117 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira oldu.


Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 140 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 96 bin lira, akaryakıtta da 160 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 160 bin lira, akaryakıtta 180 bin lira, diğer kalemlerde ise 129 bin lira şeklinde tespit edildi.


ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDE MAKTU TUTAR 34 LİRA OLDU


Özel İletişim Vergisinde maktu tutar 34 lira olarak belirlendi.


Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.


Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı.


Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 7,7 oranında artırıldı.


Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 lira), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 lira istisna uygulanacak.


İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 2 bin 730 lira olacak.


Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:


Matrah Verginin Oranı (Yüzde)


Veraset yoluyla intikaller            İvazsız          intikaller


—————————- ————————– ——————


İlk 170.000 TL için                        1                        10


Sonraki 370.000 TL için                3                        15


Sonraki 800.000 TL için                5                        20


Sonraki 1.600.000 TL için             7                        25


Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan


bölümü için                               10                          30


 


Damga vergisi tutarları, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında artırıldı.


Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda damga vergisine ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383,4 liraya yükselecek.


Damga vergisine tabi bazı kağıtlardaki yeni vergi tutarları da yeni yılda şöyle olacak:


Damga vergisine tabi kağıtlar                          Vergi tutarı


——————————————–               —————–


Tahkimnameler, Sulhnameler                                30,00


Turizm işletmelerinin kontenjan sözleşmeleri     168,20


Makbuz senedi                                                     10,60


Rehin senedi, Konşimento                                      6,30


Bilanço                                                                  23,20


Gelir tabloları, işletme hesabı özetleri                  11,30


Barnameler                                                            1,20


Yıllık gelir vergisi beyannameleri                          30,00


Kurumlar vergisi beyannameleri                          40,10


KDV ve Muhtasar beyannameler                         19,90


Gümrük idarelerine verilen beyannameler          40,10


Belediyeil özel idarelerine verilen beyannameler14,80


SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri               14,80


EMLAK VERGİSİ


Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda artmayacak.


Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, 2011 yılında da, bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri geçerli olacak.


Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.392,81 lira, azami 1.485,28 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira arasında değişecek.


Basit yapılarda ise asgari bedel 169,73 lira, azami bedel de 188,22 lira olacak.


Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.439,05 lira, birinci sınıf inşaatlarda 956,93 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 641,92 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 435,22 lira, basit binalarda ise 188,22 lira olarak uygulanacak.


 ***


Katma Değer Vergisi (KDV) çerçevesinde 2011 yılında gerçekleşecek indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı, yeni yılda 14 bin 300 lira olarak uygulanacak.


Katma Değer Vergisi ile ilgili esasları düzenleyen Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.


Tebliğe göre, KDV çerçevesinde yeni yılda, gerçekleşecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı yüzde 7,7 artırılarak 14 bin 300 liraya yükseltildi. Mevcut uygulamada iade sınırı 13 bin 300 lira olarak uygulanıyordu.


Tebliğ, döviz karşılığı yapılan ihracatta kullanılan ”özel fatura”da değişiklikler öngörüyor. Tebliğe göre, özel faturanın üzerindeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle  uygulamada sorunlar yaşanıyor. Uygulamanın daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından yeni yılda ”özel fatura”ya ”ölçü birimi” ve ”ağırlık” bilgilerini içeren iki sütun daha eklenecek.


Yeni faturalar bastırılana kadar mevcut özel faturalar kullanılacak, ancak mevcut özel faturaların, bütün nüshalarında görülecek şekilde arkasına, teslime konu malların kutu, kolu, adet, kilogram, litre gibi ölçü birimi bilgileri ile bu ölçü birimleri dikkate alınarak hesaplanacak ağırlığı yazılacak.


TCMB Kanunu’nun ”Temel Görev ve Yetkileri”  başlığını taşıyan 4 maddesinin daha önce değiştirilmesi ve İstanbul Altın Borsası’nın kurulmasıyla altından mamul ya da altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların KDV matrahları hesaplanırken esas alınacak fiyatın belirlenmesinde İstanbul Altın Borsası’nda işlem yapılan son resmi iş gününde oluşan kapanış fiyatının esas alınmasını öngördüğü hatırlatılan tebliğde, borsada işlem gerçekleşmeyen günler için de söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinin de yine aynı şekilde gerçekleşeceği belirtildi.


Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak.


Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Harçlar Genel Tebliğine göre, yeni yılda harçlarda 10 kuruşa kadarki kesirler tahsil edilmeyecek.


Tebliğ uyarınca, yeni yılda bazı harç tutarları şöyle olacak:


HARÇLAR                                   &

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ