Haber 16

Hangi kurumlar geçici personel alacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici mahiyette çalıştırılacak azami personel sayısı 2011 yılında 7 bin 785 kişi artırılarak, azami 44 bin kişi çalıştırılacak. Geçici personelin kamu kurumlarına göre dağılımı şöyle:

Hangi kurumlar geçici personel alacak?
  • Ekonomi / Son Dakika
  • 31 Aralık 2010
  • Hangi kurumlar geçici personel alacak? için yorumlar kapalı
  • 121 KEZ OKUNDU


Bunların 15 bin 500’ü Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilirken, Adalet Bakanlığı’nda ve İçişleri Bakanlıklarında bu kapsamda 4 bin 500’er kişi görev yapacak.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.


Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami 44 bin kişinin; “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2011 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında 2011 yılında geçici mahiyette işleri yapmak üzere azami 44 bin kişi çalıştırılacak. Bunların 15 bin 500’u Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilirken, Adalet Bakanlığı’nda ve İçişleri Bakanlıklarında bu kapsamda 4 bin 500’er kişi istihdam edilecek.


Sağlık Bakanlığı’nda 4 bin, üniversitelerde 3 bin 500, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda 2 bin 500, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda bin 500 kişi istihdam edecek.

2010’DA 36 BİN 215 KİŞİ BU KAPSAMDA ÇALIŞTIRILDI

2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kişi sayısı 36 bin 215’ti. İstihdam edilenler içinde 14 bin kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı yine ilk sırada yer alırken, bunu 4 bin kişiyle Adalet Bakanlığı, 3 bin 500 kişiyle İçişleri Bakanlığı izlemişti.

BRÜT AYLIK ÜCRETLER

Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle brüt aylık ücretler ödenecek. Yükseköğrenim mezunlarının brüt ücretleri 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek.


Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımıyla hesaplanacak olan brüt ücretler, ilköğretim mezunlarında 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasıyla bulunacak.

GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİĞİ SÜRECE DIŞARIDA KAZANÇ GETİRİCİ İŞ YAPAMAYACAK

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.


Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.


Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

İŞ SONU TAZMİNATI

Yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenecek.


Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, ilgilinin ölümü, ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek.


12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak.

2 GÜN ÜCRETLİ İZİN VERİLECEK

Geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilecek. Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.


Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülecek.

2011 YILINDA KAMU KURUM KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ PERSONEL
 
Kurum                                           İstihdam edilecek
Adı                                                     Kişi Sayısı

Adalet Bakanlığı                                    4.500

Milli Savunma Bakanlığı                            100

İçişleri Bakanlığı                                    4.500

Maliye Bakanlığı                                    1.000
  
Milli Eğitim Bakanlığı                            15.500

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı                  500

Sağlık Bakanlığı                                    4.000

Ulaştırma Bakanlığı                                 250

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı                  2.500

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı     200

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                     100

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı          60

Kültür ve Turizm Bakanlığı                      750

Çevre ve Orman Bakanlığı                  1.500

Yargıtay Başkanlığı                                150
 
Danıştay Başkanlığı                               100
 
Devlet Personel Başkanlığı                      40

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü   1.000

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü         250

Üniversiteler                                      3.500

Orman Genel Müdürlüğü                   1.000

Emniyet Genel Müdürlüğü                 1.000

Gelir İdaresi Başkanlığı                     1.000

Kredi ve Yurtlar Kurumu                      250

Karayolları Genel Müdürlüğü               250

Toplam                                           44.000        

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ