Kpss’de Lise Mezunu Adayların Durumu

  KPSS’de biliyorsunuz lise mezunları ve üniversite mezunları için ayrı ayrı sınavlar yapılıyor. Adayların anlattıklarına göre lise mezunları sınavına çok sayıda üniversite öğrencisi de giriyor. Tabi bilgileri taze olduğu için diğerlerine göre avantajlı olarak kazanıyorlar ve iş bekleyen lise mezunlarının önüne geçiyorlar. Lise mezunu adaylar burada bir haksız rekabet olduğunu düşünüyor.

   Lise düzeyi KPSS sınavı 2 yılda bir defa yapılmaktadır.2006 lise düzeyi KPSS sınavına 1309954 kişi girmiştir. Sınavı yapan kuruluş ÖSYM, kurumlara kadro talebi yapıp alım yapılamasını sağlayan kuruluşta DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI olduğunu biliyoruz. Gerek ÖSYM gerekse dpb 2006 lise düzeyi KPSS sınavına birçoğu üniversite de eğitim gördüğü halde üniversite mezunu olmadıkları için lise düzeyinden KPSS sınavına giren kişilerin varlığından haberiniz vardır. Bilindiği üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilmeleri geçersiz sayılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği gibi son öğrenim düzeyleri demesi üniversite de okuyan kişilerin halen lise mezunu gibi göstermektedir. Bakanlar Kurulu Kararı bu maddesi çok sayıda lise mezunu olan kişinin sınavda başarılı olup yüksek puanlar almasına rağmen herhangi bir kadroya yerleşememesine neden olmuştur.Üniversite eğitim gören ve neredeyse üniversite mezunu olabilecek seviyeye gelen bir kişi kanundaki açık sayesinde lise seviyesinden sınava rahatlıkla girmektedir. Lise düzeyinden sınava giren kişiler üniversitede alttan ders bırakarak veya değişik şekillerde kendilerini üniversiteyi bitirmedikleri için halen lise mezunu gibi göstermektedirler. Bu kişiler kazandıkları kadrolarda göreve başladıktan sonra kurumlarının da sağladığı kolaylıkla üniversite de bıraktıkları derslerden geçerek üniversite mezunu olmakta ve kurumlarına bunları bildirerek ek derece, kademe veya unvan olarak değişikliğe gidilmektedir.

  Zaten 2 yılda bir defa sadece lise mezunu olan kişilere açılmış bir sınava halen üniversite öğrenim gören kişilerin bu sınava girmelerine neden engel olunmamaktadır. 2002 yılında yapılan lise düzeyi KPSS sınavında böyle bir uygulama yoktu. 2006 yapılan lise düzeyi KPSS sınavında üniversite de öğrenim gören ve lise düzeyinden KPSS sınavına giren kişilerin sayısı artmıştır. Üniversite öğrenim görenlerin bu sınava yönelmesiyle sizlerin de fark edeceği gibi lise düzeyinden sınava girenlerin sayısında artış olmuştur. Lisans düzeyinden girenlerin sayısında ise azalma olmuştur. Bu da haksız rekabete neden olmaktadır. Bu kişilerin lise mezunu olan kişiler arasındaki öğrenim düzeyi farklılığından dolayı zaten lise mezunu kişiler için hazırlanmış olan sorular ve soruların kolay olması nedeniyle bu kişiler sınavdan yüksek puanlar almaktadır. Asıl amacı lise mezunu olup kamu kuruluşlarında memur olmak isteyen lise mezunu adaylara tahsis edilen kadrolar sınavdan yüksek puan almaları nedeniyle üniversite öğrenim gören kişilere tahsis edilmiştir. Bu yüzden lise düzeyi KPSS sınavı amacını aşmıştır. Üniversite öğrenim gören kişiler girdikleri sınavdan yüksek puan aldıkları için hep okullarına yakın olan kadroları tercih etmektedirler. Kimileri kazandıkları yerlere sırf puanları yüksek olduğu için ve ileriki atamalarda tekrar başka yerleri tercih yapmak istedikleri için gitmemektedir. Üniversite de okuyanların lise kadrolarını nasıl işgal ettiklerini sizlere örnek vererek açıklayabiliriz. PTT ye 2006 yılında lise seviyesinde postacı alındı fakat genelde üniversitede okuyan arkadaşlar bu kadroları kazandıkları için okul ve iş hayatını birlikte yürütemediklerinden 2006 yılında alınan 1500 postacıdan 500 ü memuriyeti bıraktı. Bundan dolayı PTT 2007 den itibaren postacı alımlarını ön lisans bölümünden yapmaktadır. Buna benzer birçok olay birçok devlet kuruluşunda yaşanmaktadır.

   Biz lise ve meslek lisesi mezunu olup, herhangi bir üniversite de öğrenim görmeyen kişiler olarak DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN bu haksızlığa bir dur demesini istiyoruz.Yada bu konu bakanlar kurulunun görevi ise 2008 öncesi mutlaka bir nitelik getirilmeli buna engel olunmalı. Ayrıca KPSS sınav mevzuatında böyle bir uygulamaya izin veren maddenin acilen değiştirilmesini istiyoruz. Devlet Personel Başkanlığı kadro talebinde bulunduğunda kurumlara nitelik kodlarını bildirmeleri istediğinizde nitelik kodlarında değişiklik yapmalarını isteyebilir. Örneğin; kuruluşlara nitelik kodu olarak lise düzeyi kadrolar için şu şartı getirmelerini isteyebilir: Herhangi bir yüksek okulda öğrenim görmüyor olmak gibi şartlar eklenebilir.Devam zorunluluğu olmayan yani örgün öğrenim dışı yüksek okul buna dahil edilmeyebilir.

  Ayrıca üniversitede okuyanlar kurumuda zor durumda bırakıp okulları için sürekli izin almaktadırlar kurumdan rapor filan hem kurum zor durumda bırakmaktadılar.üniversiteleri Bu duruma göz yumarak öğrencilere sınav zamanı veya sene sonunda derslerden geçirmektediler.devamsızlığı sorun etmemektedirler.Sınırlı olan lise kadrolarını heba edip okulla işin gitmeyeceğini anlayıp yada okulları bitince 1 yıllık da olsa çalışıp işi bırakmışlardır bazıları ise üniversite mezunu olup lise düzeyinde girmektedirler .Biz normal lise meuznları olarak sınırlı miktardaki kodralarda bir tıb fakültesinde okuyan bir hukukda okuyan öğrencilerle yarışmaktayız 2006 kpss yerleşenlerin yüzde 99 üniversitede okuyan öğrenciler olmuştur ve şimdiden kurumları bırakmışlardı bazılarıbu yüzden kurumlar 49 orta öğretim aldığı zman olmuş ve lise kadrosu yüzde elli azalmışdır size kurumdan bilgi edinmeden gelen bir cevabı aynen yazıyorum: KPSS Sonucuna göre memur yerleştirmeleri ilan çalışmaları üniversitemizce yapılmaktadır. Verilen ilanlarımızda düz lize mezunları tercih ediliyor fakat orta öğretim mezunları genellikle üniversitede okuyan öğrenciler olması nedeniyle bu kişilerden faydalanamıyoruz. Bu yüzden verilen ilanlarda ön lisans ve lisans mezunları tercih edilmektedir’bu şekildedir.Burdanda açıkça görülebileciği gibi neden açıktır.Bundan kurumlarda rahatısz olmuştur artık.Sürekli rapor alınarak kurum amirleride zor durumda bırakılmıştır.Onlar kimsenin okuma hakkına müdahale etmek istemmek için izin vermektedirler.

   2008 kpss eğer göz yumulacaksa lise düzeyinde sınav açılmasın, çünkü biz yararlanamıyoruz nasıl olsa sınav amacını çoktan aşmıştır 2008 kpss önce bu yönetmeliğin çıkmasını istiyoruz.lise sorularının çok basit olmasından dolayı bir çok üniversitede okuyanlar ve bitirenler o düzeyde sınava girmektedirler.

   Zaten lise mezunu kişiler için açılan kadroların azlığı nedeniyle ve üniversite öğrenim gören kişilerin lise düzeyinden KPSS sınavına girip yüksek puanlar alması puanlar arasında yığılmalara neden olmuştur. Çoğunluğu lise mezunu birçok kişi iyi puanlar almasına rağmen halen herhangi bir kuruma girmeye hak kazanamamıştır. Devlet Personel Başkanlığı bir daha ki alımlarda veya eğer açılacaksa 2008 Lise Düzeyi KPSS sınavında bu haksızlığa bir son verilmesini istiyoruz. Eğer önlem alınmazsa ileride sizlerinde fark edeceğiniz gibi lise düzeyi KPSS sınavına giren kişilerin sayısı artacak ve asıl lise mezunu kişilere tahsis edilmiş kadrolar bu kişilere tahsis edilecektir. Burada Devlet Personel Başkanlığına büyük görevler düşmektedir. Bu yapılan haksızlığa karşı diğer kurumlarla da irtibata geçilip bundan sonra yapılacak sınav ve memur alımlarına sadece lise mezunu olup herhangi bir yüksekokulda öğrenim görmeyen bu kadroların gerçek sahiplerinin işe alınması ümit ediyoruz.

 

 

İLGİLİ HABERLER

Kpss’ye Girecek Adaylar DikkatBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.