O ünlü söz Mevlana’ya ait değilmiş!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurduğu Diyanet TV’de Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfikar Güngör’ün dile getirdiği
iddia gündeme bomba gibi düştü.

Güngör’ün büyük sansasyon yaratan iddiasına bilim dünyasından da şaşırtıcı bir
destek geldi.

"O SÖZ EBUL HAYR’A AİT"

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Nuri
Şimşekler, "Gel ne olursan ol yine gel’ rubaisi 30 yıldır gündemde. Mevlana’nın
şiir divanına dikte edilmiş ve kendisinin zannedilerek atfedilmiş bir beyittir.
Ancak 1368 yılına ait en eski ve muteber Divan-ı Kebir’de bahsi geçen rubai yer
almamaktadır. İlerleyen yıllarda bu sözler, rubai sıralamasında en sona, farklı
karakterle yazılmıştır" dedi. Şimşekler, bahsi geçen sözün yapılan araştırmalar
sonucunda Mevlana’dan 200 yıl önce Horasan Bölgesi’nde yaşamış olan din alimi ve
sufi Ebu Said-i Ebul Hayr’a veya Efdalüddin Kaşani’ye ait olabileceğini
belirterek, "Son yıllarda Mevlana’nın 7 öğüdü diye bilinen bir mesajı ortaya
atılmıştır. Oysa 7 öğüdü yoktur." diye konuştu.

"DİVAN-I KEBİR’E EKLENDİ"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Mevlana Araştırmacısı
Prof. Dr. Emine Yeniterzi ise, şunları söyledi: "Gel, ne olursan ol, yine gel’
sözü Mevlana’ya atfedilir. Bu rubai, Mevlâna Müzesi’nde bulunan el yazması bir
Divân-ı Kebir’in kabında kayıtlıdır. Diğer Divân-ı Kebir nüshalarında
rastlanmadığı gibi, eserin içinde olmayıp da kapakta kayıtlı olmasından
anlaşılacağı gibi; herhangi birisi tarafından oraya yazılmış, Mevlâna’ya ait
olmayan bir şiirdir."

"SONRADAN UYDURULDU"

Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr Adnan Karaismailoğlu da, "Nice insanlar gördüm üzarinde elbise yok gibi
ya da ben lafı söyleneyene bakarım’ şeklindeki sözler de Mevlana’ya ait
değildir. Bunlar sonradan uydurulmuştur" dedi.

"O SÖZ ONUN DEĞİL"

Türk tasavvuf düşünürü Ömer Tuğrul İnançer, "Hz. Mevlana’ya ait olmayan birçok
lakırdıya sosyal medya denilen makinelerde çok rastlanıyor" diyerek şöyle
konuştu: "Ben Hazreti Pir’in bütün eserlerini okudum, hem de birkaç defa. O
sözlerin hiçbiri ona ait değil. Meşhur ‘Gel, ne olursan ol gel’ diye tercüme
edilen söz de onun değildir. Bunu rahmetli Şefik Can Hoca delilleriyle yazdı,
kimsenin taktığı yok. O ‘Ne kadar günahkâr olursanız olun Allah’ın rahmetinden
ümidi kesmeyin’ ayetinin dörtlük haline getirilmesidir."

İŞTE TARTIŞILAN O SÖZLER:

– ‘Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok nice elbiseler gördüm içinde insan
yok’

-‘Gel ne olursan ol yine gel’

-‘Bir lafa bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye’

-‘7 öğüdü olarak bilinen; cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol, .şefkat
ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet
ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükle toprak gibi ol,
hoşgörüde deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol…’

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.