Haber 16

Rüyada Ölünün Dirilmesi ne Anlama Gelir?

Rüyasında bir ölünün bilhassa güleryüzle dirildiğini gören, sevinir. Vefat etmiş babasının güleç yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören; arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir. Aksi ise iyi değildir.

Rüyada Ölünün Dirilmesi ne Anlama Gelir?

Rüyasında bir ölünün bilhassa güleryüzle dirildiğini gören, sevinir. Vefat etmiş babasının güleç yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören; arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir. Aksi ise iyi değildir. Validesinin dirildiğini gören, feraha çıkar. Ölmüş karısının yaşadığını gören, fakirliğe düşer. Vefat etmiş oğlunun yaşadığını gören, düşmanını affeder. Kızının dirildiğini gören, üzüntüden kurtulur. Vefat etmiş oğlunun yaşadığını gören kadının, kızı olur. Kızının yaşadığını gören kadın, erkek doğurur. Erkek kardeşinin yaşadığını gören kadının, kayıp kimsesi gelir. Bir ölüyü dirilten, bir kafirin müslüman olmasına vesile olur. Ölmüş kız kardeşinin yaşadığını gören kadın, zaaftan kurtulur. Kuvvetlenir.
Cabir’ül Mağribi diyor ki: Babasının yahut annesinin güleç yüzle dirildiklerini gören, kusur işler. Kız kardeşinin dirildiğini gören, çok mes’ut olur. Amcasının veya dayısının dirildiğini görenin, şanı yüce olur. Dostlarından birinin hayata döndüğünü gören, sevineceği bir haber alır. Erkek kardeşinin dirildiğini görenin kuvveti artar.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Ölünün rüyada ölmediğini söylemesi, onun ahiretteki rahatına işarettir. Bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini gören sadaka verir, sevap kazanır ve o ölü için yapılan dualar kabul olur. Ölüyü öfke içinde görmek; vasiyetinin yerine getirilmediğine delalettir.
Bir ölünün camide dirilmesi, onun ahirette selamet içinde olduğuna işarettir.
Ölülerle muaşeret(*) eylediğini gören, uzak bir yola gider. Ölünün güldükten sonra ağlaması, onun islam harici öldüğüne delalet eder. Ölünün yüzünü siyah görmek te böyledir.
İsmail El Eş-as demiştir ki: Rüyasında bir ölüyü namazda ayakta durduğunu görmek; onun ibadetinin çokluğuna delildir. Sağlığında namaz kıldığı mahalde namazda görmek, güzel akıbete işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Ölüden duyulan haber aynen çıkar. Bir ölüyü taçla Cennet elbiseleri içinde yüzüklerle veya bir taht üzerinde v.b. halde görmek; onun ahiretteki rahatına delalettir. Ölünün yeşil elbiseler içinde olması şehit olarak göçtüğüne işarettir. Ölüyle tartışmak; günaha girmektir. Ölünün zengin olduğunu görmek; hayırdır. Fakir ise bunun aksidir. Ölüyü çıplak veya bir yerini açık görmek; onun için iyi değildir. Sağlığında hayır yapmamıştır. Fakat, ölü dindarlardan ise, rüya şerre yorulmaz. Meçhul ölülerin mezarları üzerinde durduklarını görmek; o bölge ahalisi için şiddet ve nifakla, karışıklıkla yorumlanır. Bir kafiri güzel bir halde görenin veya o ölünün evladının ve torunun akıbeti iyi olur yahutta o ölü iman ile göçmüştür. Rüyasında atalarından birinin dirildiğini gören, çok yaşar. İşleri düzelir. Bahtı açık olur. Oğlunun dirildiğini görenin, bir düşmanı olur. Kızının dirildiğini gören, selamete çıkar.
Ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görenin, kısmeti açık olur. Beyaz elbiseli ölülerin dirildiğini gören, dinine bağlı olur. Kırmızı elbise; ise dünya eğlencelerine düşkün olmaktır. Siyah elbiseli ölü, servete delalettir. Kirli ve yırtık elbise günahla tabir edilir. Vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiğini görenin ailesinden biri, büyük memuriyete gelir. Bir ölünün dirilerle beraber namaz kılması, o insanların ibadette kusur işlediklerine işaret eder. Ölünün başından şikayet etmesi, onun ana babasına karşı yaptığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne delalettir. Ebeveyninden(*) şikayet etmesi, malı veya karısının nikahı yüzünden hesap verdiğine işaret eder. Elinden şikayetçi ise, kardeşi veya ortağının hakkı yüzünden yahut yalan yeminden hesap vermektedir. Böğründen şikayet ederse, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne, karnından şikayetçiyse, evlat ve akrabasının hakkından dolayı mes’ul tutulduğuna, ayağından rahatsız ise, malını dine muhalif yerlerde sarfetmesi yüzünden ceza çektiğine delalet eder. Baldırından şikayet eden bir ölü, akrabalarıyla münase-betini kestiği için, bacaklarından şikayetçi bir ölü ise, dünyasını batılla mahvettiği için azapta demektir. Ağlayan, inleyen, hali bozuk bir ölü, kabahatleri yüzünden sıkıntıdadır. Göz ağrısı çeken bir ölü; dünyada başkalarının namusuna göz diktiği için cezalandırılmaktadır.
Baş ağrısı, o ölünün kibir yüzünden de eziyet gördüğüne işaret eder. Dili ağrıyan bir ölü görmek; onun dünyada dedikoducu olduğuna delalet eder. Kulak ağrısı çeken bir ölü, dünyada kötü sözleri dinlediğinden dolayı çile çekmektedir. Ayak ağrısı, o ölünün yolculuklarındaki kötü işleri yüzünden çektiği azaba işarettir. Cinsel organında sancı olan bir ölü, dünyada aile ve akrabalarıyla ilgisi olanlara düşmanlık ettiği için ceza görmektedir.
Bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek; halk için iyi değildir. Bir ölüyle beraber aynı yorganla yatan, hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur. Ölünün kendisini davet ettiğini gören, çok yaşar. Ölünün uyuması, onun rahatta olduğuna delalet eder. Bir ma’ruf (tanınan) ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığını gören, yakınlarından birini kaybeder. Şayet ağlayan olmazsa, bir akrabası evlenir. Bir ölünün deniz vb. yerde gark olduğunu görmek; onun Cehennemde olduğuna işarettir. Ölülerin evlerine döndüklerini görmek; hapis için kurtuluş, kıtlıktan sonra bolluktur.
Ölünün aniden tekrar öldüğünü, yahut öleceğini bildirdiğini görmek; hayır değildir. Belki ani ölümdür. Ölüyü sarhoş görmek; hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Ölüye yol gösteren, ilim ve hikmet sahibi olup insanları doğru yola davet eder. Ölüyü dirilttiğini gören, debbağ olur. Minder üzerinde otu-rup ölüyle kucaklaşan, çok yaşar.
Ölünün kendi mekanına oturduğunu görmek; hayır değildir. Rüya sahibi memur ise azl olunur yahut vefat eder. Bir kadının ölüyle evlenmesi, onun vefatına işarettir. Ölünün kendisine ağır bir şey yüklediğini gören, günah işler. Ölünün atına bindiğini, kılıcını kuşandığını yahut elbisesini giydiğini görmek; hayır değildir. Dalalet ve hüsrandır. Ölünün koşması, rüya sahibinin selametine delalettir. Ölünün kalede veya zırhlar içinde olması, hayra yorulur. Selamettir. Ölünün şarkı söylemesi, iyi değildir.
Kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin çıktıklarını görmek; depreme delalettir.
Ebu Said’ül Vaaz’ın bu rüya ile alakalı diğer yorumları ise şöyle: Bir ölünün dirildiğini gören, sevinir. Ümit etmediği yerden selamete çıkar. Ölüyü yeşil elbiseler içinde görmek, onun şehit olarak göçtüğüne delildir. Bir ölüyü güler yüzlü ve sükunet içinde görmek, kendisi için yapılan hayırlara memnun olduğuna işarettir. Ölünün kendisine çirkin sözlerle nasihat ettiğini gören, günah işler. Ölüden dayak yiyen ya günaha girer, ya yolculuktan hayır görür, ya borcunu öder yahutta elinden çıkmış bir şeye tekrar kavuşur.
Tanıdığı ölülerin kabirlerinden sevinç içinde kalktıklarını görenin, ümidini kestiği işleri yeniden hayat bulur. Talihi açılır. Bu mevtaları üzüntülü ve eski elbiseler içinde görenin (belki o ölülerin), evlatları ve diğer yakınları fakir düşerler. Günah işlerler.
Vefat ettiğini ve ölümle alakalı işlemlerin yerine getirildiğini görenin işleri bozulur. İmamın veya hükümdarın vefatını görmek, o ülke için hayır değildir. Bir rivayete göre o bölge harap olur. Hasta olmadan ve hey’et-i mevt bulunmadan ölen, çok yaşar.
İbn-i Şirin daha önce beyan ettiğimiz tabirlerine ilaveten diyor ki: Bir ölünün dirilerek yanına geldiğini ve kendisine hitap ettiğini gören, selamete çıkar. Sıhhat bulur. Bahtı açılır. Ailesinin ölmüş bir ferdiyle tartışan, dostu ile darılır. Öldüğünü, bütün işlemlerin yerine getirildiğini gören, tevbe etmeden vefat eder. Şayet defnedilmemişse tevbekar olması umulur. Bir kavmin yanında vefat eden, onların fiilleriyle haşr olunur. Bir rivayete göre bid’at üzere günah-kar olarak ölür yahutta uzun bir yola gider ve geri dönmez.
Yukarıda adı geçen büyük tabirciler, ölmek ve dirilmekle ilgili rüyaları bazen aynı bazen farklı yorumlamışlardır. Onların bu muhtelif tabirleri aşağıdaki paragraflardadır.
Vefat ettiğini ve ölümle ilgili bütün işlemlerin yapıldığını ancak defnedilmediğini görenin hanesi yıkılır ve oradan ayrılır.
Vefat eyledikten sonrahayata döndüğünü gören, uzun biryolculuğa çıkar. Günah işler, ardından tevbe eder. Vefat etmesine rağmen gerekli şartların yapılmadığını görenin işleri bozulur. Birinin vefat ettiğini, halkın onu hayır ile andığını görmek, makbul işler yapmağa delildir.

Uykusu içinde hasta olmaksızın öldüğünü gören, çok yaşar. Vefat edip defnolunduğunu gören, tevbe etmeden vefat eder. Gömüldükten sonra kabirden çıkarsa tevbeye nail olur.
Vefat edip kabre götürüldüğünü gören, uzak bir sefere gider. Bir garip ölünün dirildiğini görmek o ölünün iyi haline delalettir.
Öldükten sonra halkın omuzları üzerinde götürüldü-ğünü gören halk arasında itibar sahibi olur. Şeref kazanır. Ehilse büyük bir makama gelir.
Kirmani’ye göre ölmüş bir idarecinin dirilmesi ve tekrar vazifesinin başına geçmesi iki şekilde tevil edilir. Ya yakınları işbaşına gelir veya vali vb.nin ahlakı iyi olur.
Bazı ölülerin bir yere oturup yedikleri yiyecek, pahalanır. Bir ölüde, bulunması mümkün olmayan şeyi görmek; hayret edilecek bir durumun zuhuruna yahut rüya sahibinin istifadesine delildir. Bir ölüyü sağlığında hiç namaz kılmadığı bir yerde namazda görmek, hayatında yaptığı hayırlar sayesinde kazandığı sevaplara işarettir. Ölünün arkasından bir haneye giren tekrar geri çıkmayan şahıs, vefat eder. Öldükten sonra dirildiğini gören, zengin olur. Gurbetteyse salimen döner. Meçhul bir kadının öldüğünü ardından dirildiğini görmek, yağmur yağacağına delalettir. Karısının ölüp dirildiğini gören, ziraatten fayda sağlar. Ölünün muteber bir san’atı icra etmesi, iyidir. Makbul olmayan bir işi icra etmesi, hayra yorulmaz.
Ölüyü eski elbiseler içinde çirkin fiillerle ve kötü durumda görmek, oun sıkıntıda olduğuna, Cenab-ı Hakk’ın rızasından mahrum kaldığına işaret eder.
Bir eşyanın üzerinde insan veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına, kaybolacağına delildir. Meyyitin bir şey satın alması veya satması, o maddenin azalacağına delildir. Rüyada ölünün elbisesinin yıkanmasını istemesi, onu sadakaya, duaya vb.ne muhtaç olduğuna işarettir. Borcu ödenmeli, vasiyeti yerine getirilmelidir.
Rüyasında meyyitin hakikatinden bahsettiğini gören, onun hayatındaki halini, ahlakını araştırır. Meyyitin meçhul bir mekanda tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine geldiğini gören, hayra, hikmete ve helal mala nail olur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ