Torba teklif yasalaştı

Bazı kanunlarda değişiklik yapan ‘torba teklif’, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasayla bu yıl içinde 40 bin öğretmen ataması yapılabilecek; Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de polis alımı için 30 bin kadro verilecek.

Yeni yasa gündelik hayatı ilgilendiren bir çok köklü yenilik getiriyor.

ÜNİVERSİTELİLERE İKİNCİ AF
Torba yasayla birlikte geçen yıl çıkarılan aftan çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilere, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları şartıyla yeni bir hak tanınacak.

İLKOKUL MEZUNUNA EHLİYET
Sürücü belgesi alacaklarda, 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartı yerine, en az ilkokul düzeyinde eğitim alma şartı aranacak.

SINAVLARDA GÜVENLİK ARTIRILIYOR
Yeni yasada son yıllarda yaşanan sınav skandallarıyla ilgili bir düzenleme de bulunuyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 1 yıl yerine 6 ay, cevap kağıtları ise 2 yıl yerine 1 yıl sonra imha edilecek.

Soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılarak güvenlik sağlanacak.

YARDIMLAR HACZEDİLEMEYECEK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan yardımlar, geri ödemeye tabi proje destekleri ile yaşlılık ve özürlülük yardımları, kişinin muvafakati olsa bile haczedilemeyecek.

ŞEHİT YAKINLARINA SOSYAL YARDIM
Bundan böyle, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanların, hane içindeki kişi başına düşen geliri, asgari ücretin üçte birinden az ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımı alabilecek. Afetlerden zarar görenler, şehit yakınları ve gaziler de bu yardımdan faydalanabilecek.

MECLİS TATİLE GİRİYOR

Genel Kurul, ‘torba yasa’ görüşmelerinin ardından ‘sezaryen düzenlemesi’yle ilgili tasarının görüşmesine geçti.

Bu tasarının görüşülmesinin ardından Meclis, 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verecek.

Uludere olayı gibi olaylarda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yaralananların kendilerine aylık ödenecek. 

Bazı kanunlarda değişiklik yapan ”torba teklif”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca eşinden, çocuklarından, baba veya annesinden dolayı dul ve yetim aylığı hak eden geçici köy korucularından sakatlananların, ölenlerin ise dul ve yetimlerinin Köy Kanunu’na göre aldıkları maaşları kesilmeyecek. 

Görevleri sebebiyle malül kalan ve hayatını kaybeden geçici köy korucularının ailelerine ödenen aylık, ilgili kanundan önce malül kalan ve hayatını kaybeden geçici köy korucularının ailelerine de ödenecek. Ancak geçmişe ilişkin ödeme yapılmayacak. 

Her derecede polis okulları, askeri okullar ve Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları 18’in altındaki öğrencilerin terör eylemleri nedeniyle yaşamını kaybetmesi veya malul olmaları durumunda, kendileri veya yakınları aylığa hak kazanabilecek ve diğer haklardan yararlanabilecek. 

Harp malulü, görevlerin ifası sırasında, (nöbet, atış, tatbikat, manevra ve benzeri görev ve hizmetler) şehit olan veya vazife malullüğü aylığı almakta iken hayatını kaybeden erbaş ve erlerin anne ve babalarına aylık bağlanmasında malullük ve muhtaçlık şartı aranmayacak. Hayatını kaybeden erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin anne ve babasına bağlanan aylığın toplamı, 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen 30 günlük asgari ücretin net tutarından az olamayacak. 

Kanunla, Milli istihbarat hizmetleri sınıfındakiler ile sözleşmeli subay, astsubay ve uzman çavuşların ilgili kanununda yer almaması ve sivil vatandaşlar ile köy korucularının sanal intibaklarının nasıl yapılacağına ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle, bu kişilerin mağduriyetinin sözkonusu olduğu vurgulanarak, belirtilen kişilerin kapsama alınmak suretiyle sanal intibaktan yararlanmaları hedefleniyor. 

Kanunla, trafik veya yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlayanlar da yaralanmaları, ölmeleri veya sakat kalmaları halinde, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınıyor. 

-Kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesi- 

Güven ve asayişi ihlal eden eylemleri önlemeye yönelik görev yapan mülki idare amirlerinin yanısıra, kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirleri de Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınıyor. 

2008 yılının ekim ayından sonra memuriyete başlayan sosyal güvencelilerden, harp malülü olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamındaki olaylar sebebiyle aylık bağlanan er ve erbaşlar ile siviller de faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek. 

TMK’ya göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul hibeleri, veraset ve intikal vergisinden, harçlardan damga vergisinden müstesna tutulacak. 

Malül olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul aylığı bağlanan eşi ya da yetim aylığı bağlanan bir çocuğu da faizsiz konut kredisi hakkından yararlanabilecek. 

Malül olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malül olanların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında, belediye ile özel toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edecek. 

Terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılan görevler sırasında veya bu görevlere gidiş-dönüşler esnasında meydana gelen kazalarda yaralanan, sakatlanan, hastalanan ya da hayatını kaybedenler TMK’nın ilgili hükümlerinden yararlanacak. 

Erbaş ve erlerin tedavileri, sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacak. Ancak genel sağlık sigortası kapsamında olmayanların giderleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan tahsil edilecek. 

-Terör mağdurlarına aylık- 

Kanunla, Uludere olayı gibi olaylarda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yaralananların kendilerine aylık ödenecek. Bu kapsamda hayatını kaybeden kişi sayısı yaklaşık 4 bin, yaralanan ise bin kişi. 

Buna göre, terör eylemleri sebebiyle malul olan sivil vatandaşların kendileri ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına, SGK tarafından aylık bağlanacak. Bu kişilere, malullük durumlarına göre, 16 yaşından büyükler için tespit edilen 30 günlük asgari ücretin net tutarın yüzde 60’ı, yüzde 80’i ve tamamı oranında, aylık bağlanacak. 

Bu düzenlemeyle aylığa hak kazananların, diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları SGK’ca ödenecek, diğer aylıkları kesilecek. Ancak, iki yönden aylığa hak kazananlara fazla aylıkları ödenecek. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar bu isteklerinden dönebilecek. SGK, bu aylıkları her yıl sonunda Maliye Bakanlığı’ndan tahsil edecek.  

Terör örgütleri tarafından öldürülen veya yaralanan ile güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensupları ile bunların yakınlarına ve terör suçundan hüküm giyenlere aylık bağlanmayacak. 

Kanunla, terör olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin ya da malül olanların yakınlarına istihdam sağlanmasıyla ilgili hususlar yeniden düzenlenerek, şehidin kardeşleri ile eşi ve çocukları arasında olabilecek huzursuzluk ve mağduriyetler gideriliyor. Şehidin evli ya da bekar olması durumları ayrıca düzenlenerek, istihdam edilen kişi sayısının artırılması amaçlanıyor. 

-Dava ve icra takiplerinden feragat edilmesi- 

Daha önce her ne şekilde olursa olsun devam eden yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda bu kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren durumlarına uygun haklardan yararlandırılacak. Davalardan feragat edilmesi halinde mahkemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek vekalet ücretleri ilgili kurum tarafından tahsil edilmeyecek. 

Geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı, tazminat, tazminat farkı ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmeyecek ve geriye dönük hak talep edilemeyec

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.